muie

Pomáháme v Africe a Vy můžete s námi

15. dubna 2013
20120825153726DSC_0601 (1)

AppleMix neprodává jen produkty k vašich jable?ným milá?k?m, sale ale také pomáhá tam, kde je to pot?eba. P?ed n?kolika m?síci jsme podpo?ili projekt Vzd?lání pro život a už za dva týdny nás ?eká mise v Africe.

Té se ale neú?astníme jen na dálku, ale pod záštitou International Humanity jedeme do Malawi, státu v jihovýchodní Africe, p?inést trochu radosti a št?stí místním lidem. Sami jim nakoupíme kozy a slepice, které jim budou p?inášet užitek i dlouho po našem odjezdu. Jedin? v udržitelné pomoci vidíme smysl.

Zajímá vás, jak se m?žete zapojit i vy? ?ást pen?z ze všech objednávek p?ijatých tento týden v?nujeme Afri?an?m. Kolik koz a slepic najde své nové spokojené majitele závisí i na vás. V regionu p?ed týdnem skon?ily ni?ivé záplavy, ?ádí tam cholera i malárie. Jestli chcete n?koho podpo?it, te? je ta správná chvíle.

Další informace naleznete zde: http://www.internationalhumanity.cz/?p=5&e=125

Uzáv?rka akce je dne 23.4.2013 v 23:59.

D?kujeme, že pomáháte s námi.

Tým AppleMix.cz

Exam: Help To Pass Cisco 300-135 Certification Dumps Download Is Updated Daily , Discount Cisco 350-030 Comprehend Are The Best Materials , Provides Best Microsoft 070-466 Pdf Dumps Are Based On The Real Exam , Most Popular Microsoft 070-466 Free Update In 1 Year Is Updated Daily , 100% Pass CompTIA 220-902 Exam Certification Training With Accurate Answers , Best Quality Microsoft 70-178 Popular Symantec With New Discount , Easily To Pass Polycom 1K0-001 Experts Revised On Sale , Provides Microsoft 70-411 Exam Simulation UP To 50% Off , We Provide CompTIA CAS-002 Test Notes Online , Reliable and Professional Cisco 300-209 Certification Pdf For Each Candidate , Money Back Guarantee Cisco 600-199 Exam Prep Online Shop , Download Cisco 350-060 Exam Torrent Symantec With High Quality , Sale Best Cisco 100-105 Ats Certifications Are The Best Materials , We Provide CompTIA 220-801 The Most Recommended Will Be More Popular , 100% Pass Microsoft 70-178 High Pass Rate Are The Best Materials , 100% Success Rate Cisco 300-085 It Experts For Download , The Most Recommended Cisco 400-051 Dumps On Our Store , Sale Latest Release ISC CAP Exam Torrent Symantec With New Discount , 100% Pass Rate Juniper JN0-360 Questions Answers Are Based On The Real Exam , Sale Latest Release Microsoft 070-461 Review Questions Online , Sale Latest Release Microsoft 070-487 Certification Exam Are Based On The Real Exam , Buy Latest Cisco 200-125 Exam Simulation Sale , Latest Release Cisco 350-080 Real Exam Questions 100% Pass With A High Score , Helpful Microsoft 70-417 Exam Centre Are The Best Materials , New Updated CompTIA 220-801 Percent Pass Guarantee Covers All Key Points , Money Back Guarantee Salesforce ADM-201 It Certifications Expert Is What You Need To Take , Download Latest Cisco 640-911 Test Notes Will Be More Popular , 50% Discount Cisco 700-037 Brain Dump Online Store , Experts Revised IBM C2010-657 Exam Pdf For All Candidates From All Over The World , Money Back Guarantee ISC SSCP Accurate Exam Will Be More Popular , Buy Latest Oracle 1Z0-061 Ats Certifications For All Candidates From All Over The World , High Pass Rate Cisco 300-135 Exam Questions And Answers Online Store , Useful Cisco 350-029 Certification Online Shop , High Success Rate Microsoft MB2-708 Comprehend Sale , Prepare for the Microsoft 070-461 The Most Powerful Online Store , 50% OFF Microsoft 70-534 Clear All Certification Is The Best Material , High Pass Rate Cisco 810-403 It Exam On Sale , Provide New CompTIA 220-801 Dumps Centre Is Your Best Choice , Download CompTIA 220-902 Exam Pdf Online , New Updated Microsoft 70-410 Pass Exam With Low Price , Latest Lpi 117-202 Percent Accurate With The Knowledge And Skills , Most Hottest Microsoft 70-347 Test Notes With Low Price , Latest Microsoft MB2-712 Routing And Switching For All Candidates From All Over The World , 100% Pass Guarantee Isaca CISA Pdf Certification Dumps UP To 50% Off , Offer Oracle 1Z0-067 Objective Dumps Online , Latest Release Cisco 500-260 Security Privacy Online Sale , Easily To Pass Microsoft 70-532 Certification Practice Are The Best Materials , Money Back Guarantee Cisco 300-085 Actual Test Online Store , Sale Latest Release Network Appliance NS0-157 Dumps Sample Are Based On The Real Exam , The Most Recommended Microsoft 70-532 Routing And Switching Is Your Best Choice , Recenty Updated Microsoft 70-270 Testking Symantec With Low Price , Most Important ISC CISSP Everything For Certification With 100% Pass Rate , 100% Pass ISC SSCP Get Latest Sale , Experts Revised Adobe 9A0-385 Pass The Test Online Shop , Latest Updated Cisco 300-085 Real Testing On Our Store , Prepare for the Oracle 1Z0-060 Exam Questions Pdf With The Knowledge And Skills , 100% Success Rate Microsoft 70-697 Book UP To 50% Off , Money Back Guarantee Microsoft 70-483 Preparation Are The Best Materials , Prompt Updates Cisco 700-505 Brain Dumps Are The Best Materials , The Most Recommended VMware 2V0-621 The New Edition Is What You Need To Take , Prompt Updates Oracle 1Z0-144 Questions Answers Gateway On Store , Pass the CompTIA 220-802 Qualification Dumps For Sale , Up To Date Oracle 1Z0-144 Exam Paper Is Updated Daily , To Pass Your Exam Microsoft 70-463 Questions For All Candidates From All Over The World , The Most Recommended Microsoft 70-488 Confidential Secure With Low Price , Provide New F5 101 Exam Simulation with PDF and VCE Engine , 50% OFF VMware 2V0-620 Questions Answers On Store , The Best Microsoft MB5-705 Symantec Certification Online , 100% Pass Rate CompTIA LX0-103 Free Update In 1 Year Is The Best Material , Provides Best HP HP0-S41 Pass Certification Dumps With The Knowledge And Skills , Most Popular Cisco 350-030 Dumps Questions Pdf Is Your Best Choice , Free F5 101 Practice Dumps Will Be More Popular , Discount Cisco 640-911 Certification Questions Is Your Best Choice , Buy Latest CompTIA N10-006 Exam Sample Is Updated Daily , Provide Discount IBM C2010-657 Information Peace With The Knowledge And Skills , Latest Release Cisco 350-018 Free Practice Will Be More Popular , Buy Discount Cisco 352-001 Percent Free Pdf Files With High Quality , First-hand Oracle 1Z0-808 Certification Practice With 100% Pass Rate , Buy Best Oracle 1Z0-051 Percent Free Vce Files On Store , Latest Cisco 300-209 Objective Dumps UP To 50% Off , Latest Upload Cisco 210-451 Questions Answers Gateway With 100% Pass Rate , Sale Discount Cisco 350-029 Easy To Comprehend For Each Candidate , Most Accurate Polycom 1K0-001 Sale Discount Online Store , High Success Rate Cisco 300-101 Pdf Certification On Sale , 100% Pass Guaranteed or Full Refund Microsoft 70-488 Objective Exam For All Candidates From All Over The World , 100% Real Microsoft 70-243 Real Testing 100% Pass With A High Score , Best Microsoft MB2-707 Latest Version 100% Pass With A High Score , Sale Latest ISC CAP Security Privacy Online Shop ,