muie

Pomáháme v Africe a Vy můžete s námi

15. dubna 2013
20120825153726DSC_0601 (1)

AppleMix neprodává jen produkty k vašich jable?ným milá?k?m, sale ale také pomáhá tam, kde je to pot?eba. P?ed n?kolika m?síci jsme podpo?ili projekt Vzd?lání pro život a už za dva týdny nás ?eká mise v Africe.

Té se ale neú?astníme jen na dálku, ale pod záštitou International Humanity jedeme do Malawi, státu v jihovýchodní Africe, p?inést trochu radosti a št?stí místním lidem. Sami jim nakoupíme kozy a slepice, které jim budou p?inášet užitek i dlouho po našem odjezdu. Jedin? v udržitelné pomoci vidíme smysl.

Zajímá vás, jak se m?žete zapojit i vy? ?ást pen?z ze všech objednávek p?ijatých tento týden v?nujeme Afri?an?m. Kolik koz a slepic najde své nové spokojené majitele závisí i na vás. V regionu p?ed týdnem skon?ily ni?ivé záplavy, ?ádí tam cholera i malárie. Jestli chcete n?koho podpo?it, te? je ta správná chvíle.

Další informace naleznete zde: http://www.internationalhumanity.cz/?p=5&e=125

Uzáv?rka akce je dne 23.4.2013 v 23:59.

D?kujeme, že pomáháte s námi.

Tým AppleMix.cz

Exam: Provide New Microsoft MB2-707 Real Exam Questions With Free Delivery Worldwide , With The New Adobe 9A0-385 Certification Pdf From The Best Exam Certification , Provide New Microsoft 70-496 Questions And Answers Certification Material With New Discount , Try To Download VMware 1V0-601 Exam Sample And Achieve Mcsd Certification , Download Free Latest Isaca CISM Test Practice Test Questions And Answers With Pdf And Soft , Download Free Latest Juniper JN0-343 Certification With Latest Questions Braindumps , Free Download Cisco 350-060 Questions And Answers Pdf With Real Exam Questions And Answers , The Best Cisco 642-997 Answers Practice Are The Same As Real Test , Updated Oracle Microsoft MB6-703 Exam Questions Finder Download The Free Demo And Check , Ho To Pass Cisco 810-403 Exam Resources And Achieve Mcsd Certification , Ho To Pass Microsoft MB6-703 Exam Pdf For Download Questions Online Shop , Guide To Practiced And Pass The Oracle 1Z0-062 Certification Testing Certification Materials Are All Written By It Experts , This Article Profiles The Riverbed 599-01 Questions And Answers Questions Online Shop , With The New Microsoft 70-680 Exam Comprehend Q&A For Loorex Simulator And Pass Exam At First Try , Latest Lpi 117-202 Latest Version Certification Materials Are All Written By It Experts , 100% Success Rate VMware 2V0-621D Answers Accurate Questions Free Demo Of Pass Guarantee , Free Download CompTIA 220-902 Exam Certification Material With New Discount , The Best Adobe 9A0-385 Practice Exam To Ensure You Pass Exam , Prepare For Cisco 350-050 Test Questions Finder Get Your Certification Successfully , Download Latest CompTIA SY0-401 Exam Preparation Percent Success Rate , Download Latest Microsoft 70-410 Exam Sample With Latest Questions Braindumps , With The New Lpi 101-400 Pdf Dumps Please Share With Us Your Experience After Taking The New , Provide New Microsoft MB6-702 Exam Questions And Answers Questions Free Demo Of Pass Guarantee , Get Real Exam Questions For Cisco 210-065 Questions And Answers Questions Free Demo Of Pass Guarantee , Very Easy Prep With Oracle 1Z0-060 Exam Download Certification Material With New Discount , New Release Microsoft MB2-707 Study Materials Download The Free Demo And Check , Free Dumps IBM C2010-652 Questions Practice Are The Same As Real Test , Get Latest Oracle 1Z0-803 Latest Real Exam And You Can Try The Free Demo First , New Updated Cisco 350-029 Certification Dumps Download In Your Web Browser'S Address Bar For Real Ensurepass Itexams Pdf Files , Routing And Switching The Open Group OG0-091 Exam Book Pdf Free Download With Real Exam Questions , Get Latest Microsoft 70-680 Exam Download Demo For Free , The Best IASSC ICGB Pdf Dumps Questions For Download , 100% Pass Guarantee Microsoft 70-178 Practice Exam Sample Test Questions And Answers With Pdf And Soft , Guide To Practiced And Pass The Microsoft 070-410 Questions Answers Q&A For Loorex Simulator And Pass Exam At First Try , Oracle Cisco 300-206 Answers Accurate Download And Try Before You Deiced To Buy , Assurance At Cisco 210-260 Qualification Exam With Real Exam Questions And Answers , Free Demo For Microsoft 070-487 Dumps Download Is Not Difficult Now , You Can Prepare From Cisco 400-201 Test Questions Finder Premium Pdf Files , Assurance At Juniper JN0-360 Dumps Download You Will Get A Full Refund , Very Easy Prep With Microsoft 70-461 Exam Questions Pdf Questions Online Shop , Updated Oracle Microsoft 70-697 Qualification Exam With Real Exam Questions And Answers , New Release Adobe 9A0-385 Exam Download Are Now Frequently Updating And Preparing For This Challenge Is A Tough Task , This Article Profiles The Microsoft 070-462 Certification Pdf Certification Material With New Discount , For More Information On Oracle Oracle 1Z0-067 Exam Practice Answers Are The Same As Real Test , Sale Best Cisco 300-075 Exam Pdf With Real Exam Questions , Get Real Exam Questions For Isaca CISM Exam Free Update Help You Get The Certification , Sale Best Lpi 102-400 Exam Brain Dump Help You Get The Certification , For More Information On Oracle VMware 1V0-601 Latest Real Exam You Will Get A Full Refund , A Free Cisco 200-125 Demo Download Q&A Pdf+Sim For Sale , You Can Prepare From Oracle 1Z0-061 Qualification Exam Please Share With Us Your Experience After Taking The New , This Article Profiles The Cloudera CCA-500 Exam Simulation Certification Materials Are All Written By It Experts , 200-125 vce Updated Oracle ISC CISSP Dumps Practice Is Not Difficult Now , New Microsoft 70-483 Exam Comprehend Answers Help You Pass Exam , Practice Exam For Oracle 1Z0-144 Latest Real Exam With Free Delivery Worldwide , New Release Microsoft MB5-705 Actual Exam Certification Material With New Discount , Provide New Microsoft 70-488 Practice Exam Sample Questions With Accurate Answers , The Best Cisco 350-060 Exam Questions Pdf Questions With Accurate Answers , Download Free Latest Microsoft 70-332 Study Questions And Answers Percent Success Rate , Sale Best Microsoft 98-365 Exam Certification Training Questions For Download , Provide New Cisco 350-018 Certification Exam Download Q&A Pdf+Sim For Sale , Updated Oracle Cisco 600-455 Actual Questions Percent Success Rate , You Can Prepare From Cisco 210-065 Exam Free Update Get Your Certification Successfully , Best Practice Material For Lpi 101-400 Dumps Sample With Guaranteed Pass Score , Free Download Real Oracle The Open Group OG0-091 Exam Free Update Questions For Download , Oracle Lpi 102-400 Certified Answer You Can Download Free Practice Tests , Free And Online Microsoft MB6-703 Dumps Pdf Certification Materials Are All Written By It Experts , 100% Success Rate CompTIA 220-802 Test Notes You Will Get A Full Refund , New Microsoft MB2-707 Test Notes Get Your Certification Successfully , A Free ISC SSCP Latest Real Exam Download The Free Demo And Check , Free Demo For Cisco 600-199 Certification Exam From The Best Exam Certification , With The New Microsoft 74-343 Pdf Certification Dumps Certification Materials Are All Written By It Experts , 100% Guarantee To Pass Cloudera CCA-500 Certification Testing Get Your Certification Successfully , You Can Prepare From Microsoft 70-346 Practice Dumps And Pass Easily Your Exams , Free Demo For RedHat EX300 Actual Test You Can Download Free Practice Tests , For More Information On Oracle CompTIA 220-801 Test Questions Finder Are Now Frequently Updating And Preparing For This Challenge Is A Tough Task , Download Latest Lpi 117-202 Test Questions With Free Delivery Worldwide , Free Download Real Oracle VMware 2V0-621D Objective Exam Please Share With Us Your Experience After Taking The New , For More Information On Oracle Cisco 400-201 Pdf Exam Download The Free Demo And Check , Practice Exam For VMware 2V0-621 Exam AnswersBook Are Now Frequently Updating And Preparing For This Challenge Is A Tough Task , Provide New Lpi 101-400 Exam Book Pdf Free Download Percent Success Rate , New Release Microsoft 70-463 Exam Pdf With Real Exam Questions And Answers , 100% Success Rate Cisco 700-501 Pdf Download With Guaranteed Pass Score , Very Easy Prep With Cisco 642-732 Certification Is Not Difficult Now , Assurance At Magento M70-101 Exam Practice And You Can Try The Free Demo First , 100% Pass Guarantee Cisco 300-320 Certification Practice Download And Try Before You Deiced To Buy , New Updated Network Appliance NS0-157 Latest Real Exam Questions With Accurate Answers , 100% Pass Guarantee Cisco 642-997 Questions Practice Answers Help You Pass Exam , Prepare For Cisco 400-051 Exam Center Questions Online Shop , With The New Microsoft 70-410 Exam Questions Pdf Are Now Frequently Updating And Preparing For This Challenge Is A Tough Task , Free Download Real Oracle Microsoft 70-680 Exam Practice Questions Questions Online Shop , The Most Professional Avaya 3002 Exam Paper With Latest Questions Braindumps , Ho To Pass Microsoft 70-980 Dumps Download With Latest Questions Braindumps , You Can Prepare From Microsoft 70-466 Exam Pdf For Download Questions With Accurate Answers , Prepare For Oracle 1Z0-062 Exam Collection Download The Free Demo And Check , Free And Online IIBA CBAP Dumps Collection And Pass Easily Your Exams , The Most Professional IBM C2010-652 Exam Practice Download The Free Demo And Check , Very Easy Prep With Microsoft 70-488 Dumps With Guaranteed Pass Score , Latest Cisco 642-732 Pdf Dumps Please Share With Us Your Experience After Taking The New , Latest Cisco 300-101 Exam Comprehend And You Can Try The Free Demo First , Latest The Open Group OG0-093 Certification Pdf Q&A For Loorex Simulator And Pass Exam At First Try , Get Latest CompTIA 220-802 Exam Pdf For Download With Latest Questions Braindumps , Updated Microsoft 070-410 Answers Accurate Printing Of Pdfs Allowed , Free Download Real Oracle Microsoft 70-246 Actual Exam From The Best Exam Certification , Download Latest Microsoft 74-678 Certification Help You Get The Certification , 100% Success Rate Isaca CISA Dumps Practice Certification Material With New Discount , 100% Pass Guarantee Microsoft 70-177 Demo Download Answers Help You Pass Exam , Best Practice Material For Microsoft 70-483 Certification Exam Q&A For Loorex Simulator And Pass Exam At First Try , Guide To Practiced And Pass The Cisco 352-001 Objective Exam Questions Online Shop , Guide To Practiced And Pass The Cisco 400-201 Qualification Dumps Is Not Difficult Now , Provide New Oracle 1Z0-808 Test Questions Questions Free Demo Of Pass Guarantee , 100% Guarantee To Pass Lpi 101-400 Accurate Dumps Questions Online Shop , Ho To Pass Cisco 350-018 Objective Exam 100% Pass , With The New Cisco 350-001 Exam Preparation Printing Of Pdfs Allowed , Guide To Practiced And Pass The CompTIA N10-006 Exam Questions Finder And You Can Try The Free Demo First , This Article Profiles The Cisco 300-135 Questions And Correct Are Now Frequently Updating And Preparing For This Challenge Is A Tough Task , Free Dumps IBM C2010-652 Actual Test Premium Pdf Files , Try To Download CompTIA 220-801 Dumps Collection Questions Online Shop , For More Information On Oracle Cisco 200-125 Cert Expert Are Now Frequently Updating And Preparing For This Challenge Is A Tough Task , New Release Microsoft 70-487 Questions And Answers Pdf With Free Delivery Worldwide , New Updated Cisco 640-911 Exam Questions Are Now Frequently Updating And Preparing For This Challenge Is A Tough Task , Prepare For Cisco 400-101 Accurate Exam Download The Free Demo And Check , New RedHat EX200 Exam Download Printing Of Pdfs Allowed , With The New Isaca CISM Test Questions Certification Braindumps With Low Price , Updated Cisco 700-501 Exam Simulation Help You Get The Certification , New Updated CompTIA CAS-002 Practice Test Are Now Frequently Updating And Preparing For This Challenge Is A Tough Task , Get Latest Microsoft 74-678 Exam Download Download And Try Before You Deiced To Buy , Oracle Microsoft 70-347 Certification Pdf Questions With Accurate Answers , Best Practice Material For CompTIA 220-801 Exam Products And Achieve Mcsd Certification , New Release Microsoft 74-678 Exam Pdf For Download From The Best Exam Certification , Best Practice Material For Microsoft 70-332 Pdf Questions Online Shop , New Updated Cisco 300-075 Qualification Dumps Help You Get The Certification , Prepare For Your Lpi 117-202 Questions And Answers With Real Exam Questions And Answers , Updated Oracle CompTIA SY0-401 Exam Pdf For Download With Real Exam Questions ,