muie

Nabíjejte všechna svá mobilní zařízení jedním jediným kabelem!

30. srpna 2016
2v1kabel(600x600)

Určitě se již každému z nás stalo, no rx že v n?jakou chvíli pot?eboval microUSB kabel, cialis ale po ruce byl jenom kabel k iPhonu. Spousta p?átel se ptá, zda si mohou p?j?it kabel na nabití svého telefonu a vy jim musíte vysv?tlovat, že jejich telefon má jiný konektor než Váš iPhone. V opa?ném p?ípad? u sebe musíte nosit dva r?zné kabely.

T?mto dn?m je konec.

AppleMix.cz má pro vás synchroniza?ní a nabíjecí kabel 2v1. Jedna strana je s Lightning konektorem pro Apple za?ízení a druhá s microUSB pro v?tšinu ostatních telefon?, ale i dalších za?ízení jako nap?. bezdrátové reproduktory, navigace a další.

kabel-2v1-synchronizacni-a-nabijeci-lightning-a-micro-usb-bily-1m

Co je d?ležité, p?i vsouvání kabelu do iPhonu ?i iPadu je t?eba, aby byl kabel stranou Lightning obrácen sm?rem dol?. U ostatních za?ízení sm?rem nahoru.

IMG_9550 IMG_9552

 

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner